jueves, 20 de octubre de 2016

ESTRUTURA DO ÁTOMO

EXPERIENCIAS DE ELECTRIZACIÓN

Experiencias de electrización (do Proxecto Arquímedes do MEC):
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes2/objetos/fyq_030301_fenomenos_electricos/index.html

Simulación da electrización e o modelo de cargas (Phet colorado):


RADIACTIVIDADE

Video sobre a radiactividade, Henry Becquerel, Marie e Pierre Curie, ...


RAIOS CATÓDICOS

Video sobre o tubo de Crookes (raios catódicos) onde se pon de manifesto que saen do cátodo e se desprazan en liña recta:
http://www.youtube.com/watch?v=Xt7ZWEDZ_GI&feature=related


Cathode ray tube and electron (video onde se pon de manifesto que os raios catódicos teñen carga, xa que se desvían na presenza dun campo magnético):

http://www.youtube.com/watch?v=XU8nMKkzbT8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7YHwMWcxeX8&feature=related

Videos sobre como funciona a Televisión de tubo:

http://www.youtube.com/watch?v=Gnl1vuwjHto&feature=related

 Tubo de raios canales:

http://www.youtube.com/watch?v=5DSfoheskto&feature=related


ESPECTROS DE ABSORCIÓN E DE EMISIÓN DOS ELEMENTOS
Ligazóns a páxinas onde aparecen os espectros de absorción e emisión dos diferentes elementos químicos:
  

MODELOS ATÓMICOS PRIMITIVOS

Video de Youtube sobre a experiencia de Rutherford:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc&feature=related


LECCIÓNS INTERACTIVAS SOBRE ESTRUTURA ATÓMICA (Grupo Lentiscal), con actividades e animacións:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/Q1/EstructuraAtomica.htm

SIMULACIÓN DO EXPERIMENTO DE RUTHERFORD CON RADIACIÓN ALFA:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

CONSTRUTOR DE ÁTOMOS DE DIVERSOS ELEMENTOS:
http://www.educaplus.org/swf/qui_atomos_iones_1_p.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/aconstruir.htm

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Propiedades, clasificación, átomos, táboa periódica, íóns, moléculas, enlaces):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Configuración electrónica):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/celectron.htm

Exemplificación da utilidade dos isótopos (O caso do Carbono-14):
http://www.quimicayalgomas.com/quimica-general/carbono-14-metodo-para-averiguar-la-edad-de-los-fosiles/


VIDEOS SOBRE O ÁTOMO:


Vídeo sobre o experimento de Rutherford coa lámina de ouro:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc


Modelos atómicos (Niels Bohr):
https://www.youtube.com/watch?v=0UPRyzlWC6k