domingo, 20 de octubre de 2013

TABOA PERIÓDICA

Materiais de FisQuiWeb sobre a táboa periódica (inclúe biografía interactiva de Mendeleiev):
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/Portada.htm


Nova táboa periódica dos isótopos da IUPAC:
http://ciaaw.org/pubs/Periodic_Table_Isotopes.pdf

Ligazón a táboa periódica con números de oxidación e imprimible:
http://www.acienciasgalilei.com/qui/tablaperiodica0.htm

Ligazón a táboa periódica interactiva do MEC:
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/tablap/index.htm


Ligazón a páxina con información sobre os elementos químicos e as súas propiedades:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/quimica/


Ligazón á táboa periódica interactiva. Se clicas co rato nun elemento obterás información del:
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/aluminium/science/mendeleiev/mendeleiev_espanol.swf

Ligazón á Táboa periódica de Alonso Fórmula, en galego:
http://www.alonsoformula.com/inorganica_gal/tabla_periodica.htm

Ligazón a táboa periódica dinámica e imprimible en castelán e con moitos datos:
www.ptable.com/?lang=es

Outra táboa periódica actualizada e imprimible en cor ou branco/negro (profmokeur.ca):
http://profmokeur.ca/quimica/

Un vídeo de You Tube presentación da Táboa Periódica:


Unha táboa periódica curiosa:http://mc2.mendeleweb.com/tabla_periodica

Táboa periódica moi completa:
http://www.webelements.com/webelements/scholar/index.html

Táboa periódica interactiva en inglés:
http://periodictable.com/

Outra táboa periódica:
http://www.educaplus.org/sp2002/index1.html

Un video gracioso sobre a táboa periódica: