sábado, 16 de septiembre de 2017

ESTRUTURA DO ÁTOMO

ÁTOMO


Animación sobre os distintos modelos atómicos ao longo da historia (FISQUIWEB)
http://fisquiweb.es/atomo/index.htm


Historia do átomo. Interesante recurso de FISQUIWEB que complementa o anterior para ilustrar a historia da concepción atomista da materia:
EXPERIENCIAS DE ELECTRIZACIÓN

Experiencias de electrización (do Proxecto Arquímedes do MEC):
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes2/objetos/fyq_030301_fenomenos_electricos/index.html

Simulación da electrización e o modelo de cargas (Phet colorado):


RADIACTIVIDADE

Video sobre a radiactividade, Henry Becquerel, Marie e Pierre Curie, ...


RAIOS CATÓDICOS

Video sobre o tubo de Crookes (raios catódicos) onde se pon de manifesto que saen do cátodo e se desprazan en liña recta:
http://www.youtube.com/watch?v=Xt7ZWEDZ_GI&feature=related


Cathode ray tube and electron (video onde se pon de manifesto que os raios catódicos teñen carga, xa que se desvían na presenza dun campo magnético):

http://www.youtube.com/watch?v=XU8nMKkzbT8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7YHwMWcxeX8&feature=related

Videos sobre como funciona a Televisión de tubo:

http://www.youtube.com/watch?v=Gnl1vuwjHto&feature=related

 Tubo de raios canales:

http://www.youtube.com/watch?v=5DSfoheskto&feature=related


ESPECTROS DE ABSORCIÓN E DE EMISIÓN DOS ELEMENTOS
Ligazóns a páxinas onde aparecen os espectros de absorción e emisión dos diferentes elementos químicos:
  

MODELOS ATÓMICOS PRIMITIVOS

Video de Youtube sobre a experiencia de Rutherford:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc&feature=related


LECCIÓNS INTERACTIVAS SOBRE ESTRUTURA ATÓMICA (Grupo Lentiscal), con actividades e animacións:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/Q1/EstructuraAtomica.htm

SIMULACIÓN DO EXPERIMENTO DE RUTHERFORD CON RADIACIÓN ALFA:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

CONSTRUTOR DE ÁTOMOS DE DIVERSOS ELEMENTOS:
http://www.educaplus.org/swf/qui_atomos_iones_1_p.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/aconstruir.htm

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Propiedades, clasificación, átomos, táboa periódica, íóns, moléculas, enlaces):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Configuración electrónica):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/celectron.htm

Exemplificación da utilidade dos isótopos (O caso do Carbono-14):
http://www.quimicayalgomas.com/quimica-general/carbono-14-metodo-para-averiguar-la-edad-de-los-fosiles/


VIDEOS SOBRE O ÁTOMO:


Vídeo sobre o experimento de Rutherford coa lámina de ouro:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc


Modelos atómicos (Niels Bohr):
https://www.youtube.com/watch?v=0UPRyzlWC6klunes, 9 de enero de 2017

ENLACE QUÍMICO


ENLACE COVALENTE. ESTRUCTURAS DE LEWIS
Ligazón á páxina da Universidade de Huelva sobre estruturas de lewis e o enlace covalente, con simulacións e xeometría molecular:
http://www.uhu.es/quimiorg/covalente1.html

SIMULACIÓN DO ENLACE METÁLICO:
http://eequalsmcq.com/metallic-bonding-animation.swf

LIGAZÓN Á PÁXINA DE VISIÓN LEARNING SOBRE AS PROPIEDADES DA AUGA E A ESTRUTURA EN ESTADO LÍQUIDO E SÓLIDO (ENLACE DE HIDRÓXENO)
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57&l=s


SIMULACIÓN DA DISOLUCIÓN DUN COMPOSTO IÓNICO EN AUGA:

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf


VIAXE AO INTERIOR DA MATERIA (Unidade didáctica interactiva):


ESTRUTURA DALGÚNS POLÍMEROS:

Poliestireno:
http://www.quiminet.com.mx/imagenes_site/imagenes3/13.gif

Nylon:
http://www.quiminet.com.mx/imagenes_site/imagenes3/13.gif

Polímeros na Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/PolimerosVÍDEO SOBRE O ENLACE QUÍMICO (feito por estudantes de Bacharelato):VÍDEO DE YOUTUBE SOBRE O ENLACE COVALENTE (EN INGLÉS):
http://www.youtube.com/watch?v=SD-PaviesH0

VÍDEO DE YOUTUBE SOBRE O ENLACE IÓNICO (EN INGLÉS):
http://www.youtube.com/watch?v=GD8qT7mUPgo

Video de Youtube sobre o enlace metálico:
http://www.youtube.com/watch?v=1xIQ6hiSYeY