lunes, 4 de junio de 2018

AS FORZAS (DINÁMICA)

QUE SABEMOS SOBRE AS FORZAS?

Responde ás seguintes cuestións (Extraídas do libro "Todo se move", do que son coautor)

Como se suman as forzas?
http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm
ACTIVIDADE PRÁCTICA


Na ligazón seguinte aparece unha actividade que se realizará no laboratorio:
Como se miden as forzas? Lei de Hooke
http://www.educaplus.org/play-119-Ley-de-Hooke.html


Os resultados aparecerán como imaxes a continuación:


Na seguinte ligazón aparece unha simulación dunha experiencia similar para calcular a constante elástica do resorte:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/muelle/
muelle.htm#Procedimiento%20est%C3%A1tico


LIGAZÓNS A UNIDADES DIDÁCTICAS NA WEB:

Unidade de dinámica de libros vivos:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1182


Unidade de dinámica realizada por Luis Ignacio García:
https://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes4/Dinamica.pdf

Unidade de dinámica do Proxecto NEWTON:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/dinamica/index.htm


LIGAZÓNS A SIMULACIÓNS SOBRE DINÁMICA:

Forzas e movementos (PHET COLORADO)
Fuerzas y movimiento
Clic para Ejecutar

Dinámica da partícula (IES Elaza- educa Aragón)
http://ieselaza.educa.aragon.es/FisicaConceptualAplicada/Capitulo1/Archivos/Dinamica.swf

DINÁMICA (IES AGUILAR Y CANO)
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/din/D0.htm

PÁXINAS DE INTERESE SOBRE A TEMÁTICA:

Ligazón a apuntes sobre Dinámica, cuestións e problemas; do departamento de FQ do IES Nicolás Copérnico de Écija (Sevilla):
http://fisicayquimica.iesnicolascopernico.com/4ESO/1516/Boledina.pdf

Ligazón ao kit educativo da ESA (Axencia Espacial Europea):
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/Kit_educativo_de_la_ISS_-_download

Dinámica da partícula (exercicios sobre as leis de Newton interactivos) IES Elaza Aragón
http://ieselaza.educa.aragon.es/FisicaConceptualAplicada/Capitulo1/Archivos/Dinamica.swf


VIDEOS SOBRE A BIOGRAFÍA DE ISAAC NEWTON (de Youtube)VIDEOS SOBRE AS LEIS DA DINÁMICA

Video realizado por alumnos e alumnas sobre as tres leis de Newton:
https://www.youtube.com/watch?v=1jw4dw6iXkQ

Vídeo sobre experiencias que poñen de manifesto a Inercia do IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco (Córdoba):
Video con experiencias que poñen de manifesto que as forzas son interaccións, do IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco (Córdoba):
 Ligazón a páxina con Videos sobre a dinámica de Newton:
http://www.acienciasgalilei.com/videos/newton.htm
Ligazón a un vídeo sobre as leis de Newton con patíns:
  http://catedu.es/almacen/videos/secundaria/lasleyesdenewtonconpatines.mpg

Vídeo sobre as leis de Newton da Dinámica (do Universo Mecánico):
https://www.youtube.com/watch?v=1Ecqxbvx0Jg


Video de youtube sobre a ISS e a dinámica de Newton:
sábado, 16 de septiembre de 2017

ESTRUTURA DO ÁTOMO

ÁTOMO


Animación sobre os distintos modelos atómicos ao longo da historia (FISQUIWEB)
http://fisquiweb.es/atomo/index.htm


Historia do átomo. Interesante recurso de FISQUIWEB que complementa o anterior para ilustrar a historia da concepción atomista da materia:
EXPERIENCIAS DE ELECTRIZACIÓN

Experiencias de electrización (do Proxecto Arquímedes do MEC):
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes2/objetos/fyq_030301_fenomenos_electricos/index.html

Simulación da electrización e o modelo de cargas (Phet colorado):


RADIACTIVIDADE

Video sobre a radiactividade, Henry Becquerel, Marie e Pierre Curie, ...


RAIOS CATÓDICOS

Video sobre o tubo de Crookes (raios catódicos) onde se pon de manifesto que saen do cátodo e se desprazan en liña recta:
http://www.youtube.com/watch?v=Xt7ZWEDZ_GI&feature=related


Cathode ray tube and electron (video onde se pon de manifesto que os raios catódicos teñen carga, xa que se desvían na presenza dun campo magnético):

http://www.youtube.com/watch?v=XU8nMKkzbT8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7YHwMWcxeX8&feature=related

Videos sobre como funciona a Televisión de tubo:

http://www.youtube.com/watch?v=Gnl1vuwjHto&feature=related

 Tubo de raios canales:

http://www.youtube.com/watch?v=5DSfoheskto&feature=related


ESPECTROS DE ABSORCIÓN E DE EMISIÓN DOS ELEMENTOS
Ligazóns a páxinas onde aparecen os espectros de absorción e emisión dos diferentes elementos químicos:
  

MODELOS ATÓMICOS PRIMITIVOS

Video de Youtube sobre a experiencia de Rutherford:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc&feature=related


LECCIÓNS INTERACTIVAS SOBRE ESTRUTURA ATÓMICA (Grupo Lentiscal), con actividades e animacións:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/Q1/EstructuraAtomica.htm

SIMULACIÓN DO EXPERIMENTO DE RUTHERFORD CON RADIACIÓN ALFA:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

CONSTRUTOR DE ÁTOMOS DE DIVERSOS ELEMENTOS:
http://www.educaplus.org/swf/qui_atomos_iones_1_p.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/aconstruir.htm

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Propiedades, clasificación, átomos, táboa periódica, íóns, moléculas, enlaces):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html

INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Configuración electrónica):
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/celectron.htm

Exemplificación da utilidade dos isótopos (O caso do Carbono-14):
http://www.quimicayalgomas.com/quimica-general/carbono-14-metodo-para-averiguar-la-edad-de-los-fosiles/


VIDEOS SOBRE O ÁTOMO:


Vídeo sobre o experimento de Rutherford coa lámina de ouro:
http://www.youtube.com/watch?v=5pZj0u_XMbc


Modelos atómicos (Niels Bohr):
https://www.youtube.com/watch?v=0UPRyzlWC6k