lunes, 2 de junio de 2014

VIDEOS SOBRE REACCIÓNS QUÍMICAS


Video sobre modelo de reacción química

  


Video sobre a reacción do sodio e do potasio coa auga
Video sobre reaccións dos metais alcalinos (Li, Na, K, Rb,Cs) coa auga:


Visualización de algunhas reaccións químicas a elexir (en inglés):
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/LiveChem/transitionmetals_content.html
martes, 4 de marzo de 2014

AS FORZAS (DINÁMICA)

QUE SABEMOS SOBRE AS FORZAS?

Responde ás seguintes cuestións (Extraídas do libro "Todo se move", do que son coautor)

Como se suman as forzas?
http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm
ACTIVIDADE PRÁCTICA


Na ligazón seguinte aparece unha actividade que se realizará no laboratorio:
Como se miden as forzas? Lei de Hooke
http://www.educaplus.org/play-119-Ley-de-Hooke.html


Os resultados aparecerán como imaxes a continuación:


Na seguinte ligazón aparece unha simulación dunha experiencia similar para calcular a constante elástica do resorte:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/muelle/
muelle.htm#Procedimiento%20est%C3%A1tico

Actividade práctica de investigación sobre a 2ª lei de Newton:
http://centros.edu.xunta.es/cpitomasdelemos/moodle/mod/resource/view.php?
inpopup=true&id=33

LIGAZÓNS A UNIDADES DIDÁCTICAS NA WEB:

Unidade de dinámica de libros vivos:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1182


Unidade de dinámica realizada por Luis Ignacio García:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Dinamica/index.htm

Unidade de dinámica do Proxecto NEWTON:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/dinamica/index.htm


LIGAZÓNS A PÁXINAS DA ESA (AXENCIA ESPACIAL EUROPEA):

Primeira lei de Newton (simulación dende a ISS):
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/activities/flash/start_toolbar.html#ex01_lec01.swf

Forza de rozamento (simulación):
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/activities/flash/start_toolbar.html#ex08_lec01.swf

Segunda lei de Newton (simulación no espazo):
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/activities/flash/start_toolbar.html#ex02_lec01.swf

Terceira lei de Newton (simulación no espazo):
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/activities/flash/start_toolbar.html#ex03_lec01.swf


PÁXINAS DE INTERESE SOBRE A TEMÁTICA:

Ligazón a apuntes sobre Dinámica, cuestións e problemas; do departamento de FQ do IES Nicolás Copérnico de Écija (Sevilla):
http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/4ESO/temas/dinamic.pdf

Ligazón ao kit educativo da ESA (Axencia Espacial Europea):
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/html/t01r1.html

Dinámica da partícula (exercicios sobre as leis de Newton interactivos) IES Elaza Aragón
http://ieselaza.educa.aragon.es/FisicaConceptualAplicada/Capitulo1/Archivos/Dinamica.swf


VIDEOS SOBRE A BIOGRAFÍA DE ISAAC NEWTON (de Youtube)VIDEOS SOBRE AS LEIS DA DINÁMICA

Video realizado por alumnos e alumnas sobre as tres leis de Newton:
https://www.youtube.com/watch?v=1jw4dw6iXkQ

Vídeo sobre experiencias que poñen de manifesto a Inercia do IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco (Córdoba):
Video con experiencias que poñen de manifesto que as forzas son interaccións, do IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco (Córdoba):
 Ligazón a páxina con Videos sobre a dinámica de Newton:
http://www.acienciasgalilei.com/videos/newton.htm
Ligazón a un vídeo sobre as leis de Newton con patíns:
  http://catedu.es/almacen/videos/secundaria/lasleyesdenewtonconpatines.mpg

Vídeo sobre as leis de Newton da Dinámica (do Universo Mecánico):
https://www.youtube.com/watch?v=1Ecqxbvx0Jg


Video de youtube sobre a ISS e a dinámica de Newton: