jueves, 8 de enero de 2015

A MATERIA, COMO É?: MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS

FENÓMENOS EXPLICABLES POLO MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS

Difusión dos gases (Vídeo de Youtube):

Difusión en líquidos (Vídeo de Youtube):

A materia, estados de agregación, cambios de estado (curva de quentamento dunha substancia pura), disolucións, etc; con animacións flash :
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/materia/materia00.html

Natureza corpuscular da materia

Propiedades dos gases e teoría cinético-molecular (do blog de Ciencias de Francisco Martín) 
(Interesantes os videos sobre as leis dos gases)


LIGAZÓN A UNIDADES SOBRE AS LEIS DOS GASES:

ESTUDO DOS GASES

LEI DE BOYLE
 1. Co simulador que aparece na ligazón enche a táboa de datos de Presión e o Volume correspondente. Cos datos realiza unha gráfica P / V. Podes facelo levando os datos a unha folla de cálculo.
 2. Que tipo de gráfica é? Que relación existe entre as magnitudes P e V?
 3. Multiplica cada valor de P polo correspondente de V. Que atopas?
Outro simulador da lei de Boyle:
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law_graph.html

Video cunha experiencia onde se pon de manifesto a relación entre P e V, cun gas a T=cte:
LIGAZÓN ONDE SE REPRESENTA UNHA SIMULACIÓN DA LEI DE BOYLE: http://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html
LEI DE CHARLES
 1. Co simulador que aparece na ligazón enche a táboa de datos de Volume e Temperatura correspondente. Cos datos realiza unha gráfica V / T. Podes facelo levando os datos a unha folla de cálculo.
 2. Que tipo de gráfica é? Que relación existe entre as magnitudes V e T?
 3. Divide cada valor de V polo correspondente de T. Que atopas?
LEI DE GAY-LUSSAC
LIGAZÓN ONDE SE REPRESENTA UNHA SIMULACIÓN DA LEI DE GAY-LUSSAC:
http://www.educaplus.org/gases/ley_gaylussac.html
  MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS (Ligazóns)
MODELO CINÉTICO CORPUSCULAR DA MATERIA (IES LEONARDO DA VINCI):
INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Propiedades, clasificación, átomos, táboa periódica, íóns, moléculas, enlaces) Moi boa: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html MODELO DE PARTÍCULAS (SÓLIDO - LÍQUIDO - GAS) http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/ An Introduction to Chemistry (Animations, The structure of matter: Kinetic Molecular Theory): http://preparatorychemistry.com/Bishop_KMT_frames.htm
LIGAZÓN A UNHA SIMULACIÓN SOBRE P, V E T EN GASES (PHET COLORADO) DA UNIVERSIDADE DE COLORADO: https://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/balloons-and-buoyancy_es.jnlp LIGAZÓN ONDE APARECE UNHA SIMULACIÓN SOBRE O MOVEMENTO BROWNIANO:
http://www.educaplus.org/play-122-Movimiento-browniano.html
Ligazón páxina guía interactiva á resolución de cuestións relacionadas co modelo cinético de partículas
ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ/Presentaciones_3/Q3_Leccion2_1.pps MODELO DE PARTÍCULAS (SÓLIDO - LÍQUIDO - GAS) http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/ LIGAZÓN A SIMULACIÓN DAS RELACIÓNS P/V/T DOS GASES: (En inglés) http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/gasesv6.swf VIDEOS RELACIONADOS COS ESTADOS DA MATERIA E COS CAMBIOS DE ESTADO http://www.youtube.com/playlist?list=PLCF81C5D79330BC7D ESTADOS DE AGREGACIÓN, CAMBIOS DE ESTADO (CURVA DE QUENTAMENTO E LEIS DOS GASES Proxecto Ulloa http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa1/tercero/tema2/oa5/index.swf

4 comentarios:

 1. ola profe son david de 3ºA teño unha pequena dubida,¿cantos litros equivalen a 1mm Hg

  ResponderEliminar
 2. Estimado David, os litros son unidade de Volume e os mm Hg son unidade de Presión. Polo tanto trátase de dúas unidades de magnitudes diferentes e non teñen equivalencia entre elas.
  É como se quixeras saber a equivalencia entre o kg e o segundo.

  ResponderEliminar
 3. si tes razon equivoqueime o que quería saber era a cantas atmosferas equivale 1 mm hg?

  ResponderEliminar
 4. ola David, se 760 mm Hg se corresponde con 1 atm, entón 1 mm Hg é equivalente a 1/760 atm

  ResponderEliminar